Termomodernizacja budynku OSP w Trzebieszewie 2018

Zadanie dotyczyło ocieplenia ścian i wykonania izolacji przyziemia budynku mieszczącego remizę Jednostki OSP Trzebieszewo oraz świetlicę wiejską. Budynek został docieplony oraz zyskał nową elewację. Koszt remontu wyniósł 79 000 zł brutto.