Budowa świetlicy w Miłachowie 2018

W 2018 roku udało się zrealizować długo oczekiwaną przez mieszkańców Miłachowa inwestycję polegającą na budowie nowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i stworzeniem placu zabaw. Powstały budynek składa się z dwóch modułów, które w zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane w całości lub w części. Do budynku doprowadzono niezbędne media oraz uporządkowano teren poprzez wybudowanie chodników, parkingów oraz trawnika. Na części działki powstał plac zabaw.  Koszt inwestycji wyniósł 285 275,56 zł. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”  w wysokości 126 661  zł.