Modernizacja oświetlenia ulicznego 2018

W ramach przebudowy wymieniono ponad 1 450 starych opraw sodowych na nowoczesne energooszczędne lampy ledowe. Ponadto wybudowano nowe linie oświetleniowe na ul. Różanej, Topolowej, Stuligrosza, Wieniawskiego, Matejki, Os. Prusa i we Wrzosowie. Łącznie dobudowano 159 nowych punktów świetlnych. Dodatkowo na obszarach wiejskich dowieszono kilkadziesiąt nowych lamp na wniosek mieszkańców.

W ramach modernizacji usunięto szereg awarii sieci podziemnych oraz zmodernizowano szafy pomiarowe poprzez wymianę zabezpieczeń i zegarów sterujących. Ponadto w ramach inwestycji zakupiono iluminacje świąteczne i przystosowano do nich część latarni miejskich poprzez wyprowadzenie odpowiednich złączy.

Koszt inwestycji wyniósł 3 516 204,36 zł. Zadanie finansowane jest w ramach  oszczędności wynikających ze zmniejszenia poboru energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacji.