Przebudowa ulicy Garncarskiej

Wykonano 274 m2 chodników oraz 510 m2 powierzchni jezdni i terenów utwardzonych. Koszt inwestycji wyniósł 297 624,96 zł