Budowa świetlic wiejskich w m. Rarwino i Śniatowo 2022

W grudniu 2022 r. podpisane zostały umowy na budowę świetlic wiejskich w m. Rarwino i Śniatowo o wartości 1.953.957,01 zł. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.914.877,87 zł. W ramach prac zostały postawione nowe obiekty kontenerowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych  wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstały między innymi ciągi piesze, parking i ogrodzenie terenu. Termin zakończenia prac – sierpień 2023 r. Są to kolejne dwie świetlice wiejskie, w ramach przyjętego w 2018 r. planu budowy i remontów świetlic wiejskich.