Przebudowa ulic S. Żeromskiego, A. Mickiewicza, S. Okrzei, Obrońców Warszawy wraz ze skwerem przy ul. Mickiewicza 2022 – 2024

W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji na przebudowę ww. ulic. Koszt opracowania wyniósł 23.370,00 zł. W 2023 r. rozpoczęto inwestycję, w ramach której realizowana jest wymiana nawierzchni istniejących ciągów pieszych i jezdni, przebudowa oświetlenia ulicznego, wykonanie kanalizacji deszczowej. Przebudowie poddany zostanie również teren zielony pomiędzy ulicą A. Mickiewicza, a Placem Katedralnym, który nabierze nowego charakteru. Zostanie wymieniona roślinność, ustawione elementy małej architektury, nowe ciągi piesze wraz pergolą. Teren zostanie podświetlony oprawami gruntowymi. Termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień 2024 r. Całkowity koszt inwestycji to 5.392.047.46 zł. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.900.000 zł.