Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie 2022 – 2024

Gmina Kamień Pomorski w styczniu 2022 r. podpisała umowę na aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi gminnej, tzw. ulicy Żółcińskiej w m. Wrzosowo. Koszt opracowania wyniósł 59.040,00 zł. W ramach prac zaplanowano wykonanie robót sieciowych w zakresie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni. W 2023 r. przystąpiono do realizacji przebudowy drogi. Obecnie trwają prace ziemne oraz przygotowania do położenia nawierzchni. Koniec robót przewidziany jest na lipiec 2024 r., a całkowity koszt inwestycji to 4.604.689 zł. Gmina na inwestycję uzyskała dofinansowanie w wysokości 4.370.000 zł.