Skwer – Plac Niepodległości

W sierpniu 2022 r. została podpisana umowa na przebudowę Placu Niepodległości pomiędzy ulicami Strzelecką a Gryfitów. Wartość całkowita robót 441.872,29 zł. W ramach wykonanych prac dokonano nowych nasadzeń roślin wieloletnich oraz drzew, ustawiono pergolę, elementy małej architektury – kosze i ławki, wymieniono nawierzchnię istniejących ciągów pieszych. Dodatkowo plac w ramach przebudowy ulicy Gryfitów został doświetlony lampami parkowymi.