Przebudowa ul. Pocztowej, Kościuszki, Wysockiego, Plac Wolności, Jagiełły w Kamieniu Pomorskim 2022 – 2024

W listopadzie 2022 r. podpisano umowy na przebudowę ulic Pocztowej, W. Jagiełły, Placu Wolności, T. Kościuszki, J.  Wysockiego w Kamieniu Pomorskim. Inwestycja jest kontynuacją prac wykonanych w 2018 roku. Wtedy za kwotę 146.899 zł przebudowano chodniki i parkingi wzdłuż ul. Jagiełły. Łączna wartość inwestycji wyniosła 12.150.002 zł. Projekt był współfinansowany z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych w ramach, którego Gmina Kamień Pomorski otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.500.000 zł. Planowany termin zakończenia robót to luty 2024 r. Obecnie prace są na ukończeniu. W ramach prac przebudowano ulice, chodniki i miejsca postojowe, wybudowano kanalizację deszczową oraz zmodernizowano sieć wodociągową i oświetleniową.