Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim  2022 – 2023

W czerwcu 2022 r. Gmina Kamień Pomorski podpisała umowy na przebudowę dachu SP1 i przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy SP1, realizowane w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z którego otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.315.000,00 zł. Wartość prac objętych dofinansowaniem 4.526.705,46 zł. W ramach robót zostało wymienione pokrycie dachowe wraz z wykonaniem ocieplenia. Położono nową instalację elektryczną na poddaszu. Renowacji zostały poddane ściany szczytowe budynku szkoły, wymienione orynnowanie, wymieniona stolarka okienna. Boiska i plac zabaw zostały całkowicie przebudowane.