Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Grębowo 2021

W 2021 r. zrealizowano inwestycję, polegającą na budowie głównej sieci wodociągowej przesyłowej ø160, przebiegające od miejsca włączenia w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 103 na wysokości działki 5/8 obręb 0018 Grębowo oraz sieć rozdzielczą, która zamknięto w pierścień w działkach drogowych w miejscowości Grębowo. Długość wykonanej sieci wynosi 2650 mb. Wykonano wszystkie próby i sprawdzenia oraz odbiory sieci wodociągowej i zgłoszono zakończenia robót do właściwych inspekcji. W kolejnym etapie przewiduje się wykonanie sieci rozdzielczej do odbiorców oraz przełączy wodociągowych. Poniesione nakłady wyniosły 850 tys. zł. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.