Remont murów obronnych 2021 – 2024

W lipcu 2021 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu murów obronnych w ciągu ul. Wilków Morskich, Alei Mistrzów Żeglarstwa, Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy – koszt wykonania projektu wyniósł 129.150,00 zł. Gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.950.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego pod koniec 2022 r. postępowania publicznego dokonano wyboru wykonawcy robót, z którym podpisano umowę o wartości 2.609.284,52 zł.  Pierwszym etapem prac remontowych został objęty odcinek murów w ciągu  ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy. W ramach prac zaplanowano wymianę spoin, uzupełnienie ubytków w murze, wymianę uszkodzonych cegieł, izolację fundamentów, zabezpieczenie cegieł środkami biobójczymi. Niestety chwilowo prace zostały wstrzymane ze względu na spór prawny z wykonawcą.