Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w m. Buniewice 2021-2023

W 2021 r. przystąpiono do I etapu prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń dawnej kotłowni w budynku mieszkalnym w m. Buniewice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. W ramach prac wykonano instalację kanalizacji sanitarnej, wykonano izolację cieplną z wykonaniem posadzki cementowej. W 2022 r. przystąpiono do II etapu prac, w ramach których wymieniono stolarkę okienną, wykonano nową instalację elektryczną, nowe tynki oraz dodatkowe wejście do pomieszczeń, w których planowane jest zorganizowanie siłowni. Wykonano remont wejścia do pomieszczeń świetlicy. Całkowity koszt przeprowadzenia remontu wyniósł 723 325,07 zł