Przebudowa ciągu pieszego Szczecińska – Wolińska 2021

W 2021 r. wykonano przebudowę chodnika pomiędzy ul. Szczecińską a ul. Wolińską, który stanowi dojście do Szkoły Podstawowej nr 2. Łączny koszt wykonania inwestycji  130 164,36 zł.