Przebudowa ulic: Gryfitów,  Piastowej, Plac Katedralny, Basztowej i Strzeleckiej 2021

W dniu 30.07.2021 r. został podpisana umowa na wykonanie przebudowy ulicy Gryfitów i Piastowej na kwotę 1.929.008,68 zł. Część prac na obu ulicach przeprowadzono do końca 2021 r. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki granitowej ciętej,  nowe chodniki z kostki granitowej, przebudowę zatok parkingowych, odprowadzenie wód opadowych do wpustów kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano oświetlenia uliczne oraz przebudowano skrzyżowania. Inwestycja była kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. przez gminę Kamień Pomorski przebudowy ciągów pieszych i parkingów. Gmina na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Gryfitów i Piastowej otrzymała dofinansowanie  z RIFL – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600 000,00 zł. oraz uzyskała dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 726.070,10 zł. Przebudowa ulic na terenie Starego Miasta jest realizowana we współpracy z Powiatem Kamieńskim, który uzyskał na ten cel od Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dofinansowanie w wysokości – 1 973 115,20 zł.