Realizacja prac związanych z rekonstrukcją Dworku von Kleista i utworzeniem wystawy stałej w budynku MHZK 2020 – 2021

W 2020 r. podpisane zostały umowy na realizację projektu, pn. „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”

Do końca 2020 r. wykonano część prac budowlanych wDworku von Kleista oraz w sali ekspozycyjnej w Muzeum. Ponadto rozpoczęto montaż elementów wystawy stałej. W 2021 r kontynuowano prace związane z realizacją projektu. W lipcu 2021 r. został oddany do użytku zrekonstruowany budynek – dworek Ewalda von Kleista jak również otwarta została stała wystawa poświęcona von Kleistowi, wynalazcy kondensatora. Całkowita wartość projektu w ramach zrealizowanego projektu wyniosła  3.783.626,18 zł. Gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.950.000,00 zł oraz uzyskała od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego środki finansowe w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego – działania RPZP.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka RPZP.04.09.00 Rozwój zasobów endogenicznych w kwocie 1.319.653,19 zł.