Dostosowanie budynku w Rozwarowie do potrzeb OSP Rozwarowo 2020

W związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 na potrzeby OSP Rozwarowo, konieczna była zmiana sposobu użytkowania parteru świetlicy wiejskiej. W ramach przeprowadzonych robót budowalnych wykonano: przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,  dodatkowe szyby wentylacyjne, nowe posadzki wraz ze zbrojeniem i izolacją, obróbki naprawcze i uzupełnienie tynków. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku i do magazynu paliw. Zmieniono okna na parterze na dwie bramy garażowe. Koszt prac wraz z wykonaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim wyniósł 116 220,29 zł.