Przebudowa ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej 2020 – 2021

W sierpniu 2020 r. podpisano umowy na przebudowę ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej. Część prac na ulicy Dworcowej i Zdrojowej wykonano do końca 2020 r., pozostałe kontynuowano w 2021. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.860.073,03 zł .Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie: Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 174 638,20 zł oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 498.580,00 zł. W ramach projektu  wykonano przebudowę ulic wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej. Wykonano nową konstrukcji jezdni, chodników, drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, wykonano przejazdowe rondo typu „mini”  w ramach przebudowy skrzyżowania uli Dworcowej i Jedności Narodowej. Obszar pasa drogowego nieprzewidziany do wykorzystania pod ciągi komunikacyjne zagospodarowany został zielenią. Dopełnieniem zagospodarowania przestrzeni publicznej są  elementy małej architektury miejskiej tj. ławki oraz kosze na śmieci. Na całej długości wyremontowanych dróg wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów deszczowych znajdujących się częściowo poza jezdnią. Wykonano energooszczędne oświetlenie uliczne z  źródłem światła typu led. W obrębie ronda ustawiono wygrodzenia łańcuchowe, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome ulic, doświetlono przejście dla pieszych. Na dojściach do przejść dla pieszych zastosowano pas z kostki integracyjnej z wypustkami ułatwiających orientację w terenie dla osób niewidomych i niedowidzących.