Zakup przyczepy specjalistycznej dla OSP Jarszewo

W celu poszerzenia możliwości przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego została zakupiona zabudowana przyczepa sprzętowa. Jest ona wyposażona w schowki do sprzętu, stojaki, mocowania węży, oświetlenie pola pracy i inne niezbędne elementy. Koszt zakupu to 41 205,00  zł. Został w całości sfinansowany z budżetu gminy Kamień Pomorski.