Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozwarowo

W 2020 roku dokonano bardzo ważnego zakupu na potrzeby ratowników z OSP Rozwarowo.  Dzięki pozyskaniu 346 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 239 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udało się zakupić  średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16, uterenowiony, marki Renaualt D16 zabudowany przez firmę Szcześniak. Samochód wyposażony jest w autopompę o wydajności wodnej 1600 l/min., kamerę cofania, system zraszaczy, wyciągarkę, działko wodne o wydajności 1600 l/min. Koszt całkowity zakupu wyniósł 801 960,00 zł z czego gmina Kamień Pomorski z własnych środków wydatkowała  216 960,00 zł. Dzięki zakupowi znacząco poprawią się warunki pracy ratowników oraz ich bezpieczeństwo. Ponadto zwiększy się skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych.