Modernizacja placu zabaw przy ul. T. Kościuszki  i przy ul. M. Konopnickiej 2020

W ramach poprawy infrastruktury służącej najmłodszym mieszkańcom Kamienia Pomorskiego kontynuowano wymianę urządzeń zabawowych. W 2020 wymienione zostały wszystkie urządzenia   na  placach zabaw przy ul. T. Kościuszki  i ul. M. Konopnickiej. Koszt inwestycji to prawie 40 000 zł.