Budowa budynku administracyjno-technicznego PGK Sp. z o.o. przy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy 2019-2022

W 2019 r. wykonano rozbiórkę istniejącego budynku biurowo-technicznego  wraz z częścią infrastruktury zewnętrznej oraz rozpoczęto budowę budynku administracyjno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami (administracja spółki, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, sterownia i dyspozytornia oczyszczalni, laboratorium) o powierzchni użytkowej 1176,88 m2. W 2020 roku budynek został zrealizowany do stanu surowego zamkniętego, a w 2022 oddany do użytku.  W obiekcie zainstalowano pompę ciepła typu woda-woda w pomieszczeniu technicznym budynku. Inwestorem było PGK Spółka z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 4.000.000 zł netto.