Modernizacja stadionu miejskiego oraz hali widowiskowo-sportowej 2019-2022

W celu zapewnienia właściwego stanu boiska piłkarskiego znajdującego się na stadionie miejskim przy ul. Wolińskiej, przeprowadzono kompleksowe prace agrotechniczno-renowacyjne nawierzchni trawiastej płyty głównej. Zainstalowano nawodnienie z wybudowanej studni głębinowej. Stare trybuny były w bardzo złym stanie technicznym i musiały zostać wyłączone z eksploatacji i rozebrane. W miejscu trybuny  murowanej powstała lekka trybuna modułowa na 168 miejsc.

Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegała na utworzeniu nowej sali fitness wraz z wyposażeniem, poprawie standardu siłowni, budowie ścianki wspinaczkowej oraz remoncie szatni wraz z łazienką. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 300 000 zł. Część tej kwoty pozyskano ze środków Marszałka Zachodniopomorskiego, w ramach programu: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 r.”.