Wykonanie II etapu budowy sieci wodociągowej z ujęcia w Borzysławiu do miejscowości Stawno-Kolonia 2019

W 2019 r. wykonano kolejny etap budowy sieci  z ujęcia w Borzysławiu do miejscowości Stawno-Kolonia wraz z przyłączeniami. Wykonano ok. 850 mb sieci ø90 PE. Poniesione nakłady to ok. 100 tys. zł netto. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.