Wykonanie uzbrojenia ul. Lutosławskiego 2019

W ramach inwestycji PGK Sp. z o.o. wybudowała 760 mb sieci wodociągowej ø110 PE oraz 545 mb ø250 PVC sieci kanalizacyjnej. Wybudowane sieci umożliwiają przyłączenie 22 nieruchomości. Poniesione nakłady zamknęły się kwotą 317.653,56 zł netto. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.