Modernizacja z rozbudową głównej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim. 2019 – 2021

Spółka PGK Sp. z o.o. w 2019 r. rozpoczęła inwestycję polegającą na modernizacji i rozbudowie systemu zasilania i uzdatniania wody na terenie Kamienia Pomorskiego i miejscowości: Grabowo, Żółcino, Wrzosowo (w tym tzw. Osiedle Bursztynowe), Chrząstowo, Strzeżewo i Strzeżewko.

W 2019 dokonano wymiany pomp poziomych oraz 80% prac budowlanych w zakresie kopuły zbiornika retencyjnego, komory zasuw na rurociągu zasilającym wraz z instalacją łączącą ze stacją pomp w SUW.

W 2020 roku w ramach inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 1500 m3. Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy automatyczny o mocy 120 kW. Wymieniono także pompy w SUW na energooszczędne (11 kW) pompy poziome i wykonano nowy układ sterowania z szafą sterowniczą. Ostatnim, zakończonym w 2021 roku, etapem inwestycji było włączenie do użytkowania nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej z komorami przelewowymi i instalacjami międzyobiektowymi. W wyniku inwestycji znacznie zwiększono bezpieczeństwo dostaw wody dla odbiorców w  Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach, zmniejszono ryzyka związane z przerwami dostaw wody w sytuacji awarii sieci wodociągowej. Podwyższono także maksymalne wydajności SUW przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim i układu filtrów do poboru i uzdatniania wody o wydajności 2612,4 m3/dobę oraz 152,4 m3/godzinę. Łączne nakłady to ok. 3,9 mln zł netto. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.