Budowa instalacji fotowoltaicznej w Mokrawicy

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków wybudowano instalację fotowoltaiczną w Mokrawicy. Wykonano instalację naziemną składającą się z 536 paneli PV o mocy 280 W każdy. Łączna moc instalacji wynosi 150,08 kW. Instalacja umożliwia samodzielną produkcję energii bezpośrednio zasilającej urządzenia oczyszczalni ścieków. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 2.10 RPO WZ na lata 2014-2020 w wysokości 85%. Nakłady netto na realizację instalacji wyniosły 532 000 zł. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.