Remont sieci i nawierzchni ul. Nowoogrodowej 2018

We współpracy z KTBS sp. z o.o. zmodernizowano wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne w 19 lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach 6 i 7 wraz z ich przyłączeniem do przebudowanej sieci miejskiej. W ramach odtworzenia nawierzchni, wykonano przebudowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 220 m oraz 7 zjazdów do nieruchomości. Wartość kosztorysowa zrealizowanej inwestycji to kwota 530 000 zł netto. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.