Budowa wodociągu Niemic – Benice, Śniatowo 2018

Zakończono inwestycję i oddano do użytkowania sieć wodociągową, zaopatrującą w wodę miejscowości Benice i Śniatowo z ujęcia wody w Niemicy. W ramach prac wybudowano sieć przesyłową z miejscowości Koplino do Benic o długości 4865 m oraz do Śniatowa o długości 600 m. Koszt inwestycji wyniósł 1 500 000 zł netto. Wyłączono wyeksploatowane ujęcia wody w Benicach i Śniatowie z wodą warunkowo dopuszczoną do spożycia z uwagi na przekroczenie jej parametrów fizykochemicznych. Inwestorem było PGK Spółka z o.o.